Sprawozdanie z przebiegu debaty  na temat:

„Nauczanie indywidualne w aspektach prawnym i praktycznym”

Debata zorganizowana przez Urząd Miasta Ostrołęki i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce w dniu 29 stycznia 2014 r. w godz. 1000 – 1500 , w dużej auli Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

W debacie udział wzięli:

  1. Prezydent Miasta Ostrołęki  – Pan Janusz Kotowski,
  2. Dyrektor Delegatura w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani Teresa Michalak,
  3. Dyrektor Wydziału Oświaty UM w Ostrołęce – Pan dr Mirosław Rosak,
  4. Zaproszeni eksperci – Pani dr Dorota Mielcarek i Pan Romuald Ponczek,
  5. Lekarze, m.in. Pani Krystyna Psarska–Majkowska (pediatra), oraz Pani Bożena Ćwikła (psychiatra dzieci i młodzieży).
  6. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  w Ostrołęce – Pani Wioletta Nowicka – Masztalerz wraz z pracownikami,
  7. Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Ostrołęki,
  8. Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w przedszkoli, szkół i placówek w Mieście Ostrołęka,
  9. Rodzice oraz inne osoby zainteresowane problemem nauczania indywidualnego.

Przeczytaj całe sprawozdanie