Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Alina Lenkiewicz
  • mgr Elżbieta Olszewka
  • mgr Elżbieta Bocianiak
  • mgr Beata Ścibek-Rejmontowska