GRUPA INTEGRACYJNA

Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Grażyna Zyra
  • mgr Magdalena Szewczyk
  • mgr Wioleta Banach – nauczyciel wspomagający