GRUPA INTEGRACYJNA

Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Jolanta Trawińska
  • mgr Agnieszka Pintera
  • mgr Milena Rydel – nauczyciel wspomagający