Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Jolanta Trawińska
  • mgr Anna Lenkiewicz
  • mgr Aleksandra Kupis