Oświadczenie potwierdzenia woli Rodziców kandydata przyjętego do jednostki należy złożyć do 04.05.2016r.

zobacz zdjęcia