GRUPA INTEGRACYJNA

Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Marta Kubeł- Rabuczewska
  • mgr Anna Lenkiewicz
  • mgr Magdalena Tyszka – nauczyciel wspomagający